Transseksueel
Reclamebanner:


Transseksualiteit
We proberen met dit onderdeel van de site informatie te verstrekken over de verschillende aspecten die bij transseksualiteit aan de orde (kunnen) komen.

Deze informatie is zowel bedoeld voor transseksuelen, maar ook voor de partner, hulpverleners, zowel medisch, psychisch, als sociaal.
U vindt de onderwerpen in de linker kolom.

    Van transseksualiteit spreken we als iemands sekse mannelijk is, maar zijn gender-identiteit vrouwelijk. Of omgekeerd: als iemands sekse vrouwelijk is, maar haar gender-identiteit mannelijk.
    Met andere woorden: je lijf is mannelijk, je voelt je een vrouw of je hebt het lijf van een vrouw en voelt je man.
    (A. Verschoor, 1990)
    .

Nederland neemt een unieke plaats in wat betreft de behandeling en acceptatie van transseksualiteit.
De enige hoogleraar ter wereld op het gebied van transseksualiteit is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook wordt er in de publieke media regelmatig aandacht besteed aan het fenomeen.

In Nederland is naar schatting 1 op de 12.000 (ca. 600 in NL) mannen man-naar-vrouw (MtF) transseksueel, terwijl volgens dezelfde bron 1 op de 30.000 (ca. 200 in NL) vrouwen vrouw-naar-man (FtM) transseksueel is.
Bron: NISSO onderzoek 1997

Maar hoe zit het met de medische aspecten, hoe reageert de omgeving, of jijzelf?

nadat u de pagina's heeft doorgenomen en er ongetwijfeld nog vragen zijn, wijzen we u op de mogelijkheid contact op te nemen. We zijn u gaarne van dienst.

email: info@renee3t.nl

Ook hebben we voorlichtings materiaal beschikbaar, dat we u gaarne doen toekomen.© Stichting Rene(e)   www.renee3t.nl   disclaimer