Reclamebanner:

 

Rene(e) Download


Informatie voor werkstukken / scripties

 • Flyer Stg Rene(e) over CrossDressing - Travestie (PDF document)
  Beknopte uiteenzetting met uitleg van de begrippen transgender, genderdysforie, transseksueel, transgenderist, travestie en crossdresser.
  Ook wordt beknopt uiteengezet dat er veel misverstanden zijn over travestie, wordt er informatie gegeven over de drang tot omkleden, wat er gebeurt wanneer hij zich niet omkleedt, maar ook informatie over T&T avonden, het wel of niet aan de partner vertellen, waar informatie is te vinden voor de partner en het al dan niet vertellen aan de kinderen. Tot slot een stukje over het kritisch blijven op jezelf.
  download hier de flyer.

 • Worden wie je bent Het leven van transgenders in Nederland (PDF document)
  Sommige mensen zijn als man geboren, maar voelen zich vrouw. En sommigen zijn als vrouw geboren, maar voelen zich man. Veel van deze transgenders besluiten op enig moment in hun leven om via hormonen en operaties hun geslacht te laten aanpassen. Er is de laatste jaren meer aandacht voor deze groep, ook in het overheidsbeleid. Maar er is nog weinig bekend over hoe het met hen gaat. Op wat voor leeftijd worden zij zich bewust van hun 'trans-zijn'? Hoe open zijn ze erover en welke reacties levert dat op? Hoe is het gesteld met hun psychische gezondheid?
  Om deze vragen te beantwoorden is een enquête gehouden onder ruim 450 transgenders. Hoewel het met veel transgenders best goed gaat, is hun leven doorgaans bepaald niet gemakkelijk. Veel transgenders zijn eenzaam, hebben psychische nood en het aandeel dat serieus denkt over zelfdoding is hoog.
  Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  download hier het onderzoeksrapport.

 • Beleidsnota ‘Transgenders’ (Word document)
  Gespecificeerd op transseksualiteit, Diversiteit. “Transseksualiteit gaat niet over seksualiteit, maar over identiteit”.
  Vijf studenten aan de Hogeschool Leiden, Sociaal Pedagogische Hulpverlening hebben in het kader van ons keuzeblok ‘Diversiteit’ gekozen voor het onderwerp ‘Transseksualiteit’.
  Phorza, beroepsvereniging voor onder andere SPH’ers, gaf de opdracht om te onderzoeken wat de behoefte is aan hulpverlening voor deze minderheidsgroep.

 • Travestie: Vergelijking tussen de wetenschappelijke definitie en de eigen beleving van travestieten (Word document)
  Scriptie van Wouter Smit, Rens Boeijen, Angela Boeijen, studenten aan Universitair Onderwijsinstituut voor Psychologie en Cognitiewetenschap Katholieke Universiteit Nijmegen (Word document).

 • Travestie: mag dat? Ethiek (Word document).
 • Travestie: mag dat? Ethiek (PDF document).
  werkstuk van Saskia Heyman en Laura Buizert
  Wij gaan het in dit werkstuk houden over de Ethische vraag: "Travestie, mag dat?"
  We hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat we toch wel graag wat meer zouden willen weten over de wereld van de travestie. Je hoort namelijk vaak in een mening, een negatief standpunt. Daarom zoeken we nu naar 'onpartijdige' verhalen. Zodat wij een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen hierover.

 • Transgender leven tussen de seksen in (PDF document).
  Een kwalitatieve studie naar de strijd van transgenders met de man-vrouw dichotomie in onze samenleving, door´ Marije van der Hammen.

 • Travestie in een relatie (PDF document)
  Eindwerk ingediend tot het behalen van een graduaat in Gezinswetenschappen
  Centrum voor Gezinswetenschappen, Centrum voor volwassenenonderwijs, Brussel, door An Vandeperre
  schooljaar 1999 – 2000

 • Een verklede vent of toch een client? Acceptatie van travesiet in Nederland (Word document).
 • Een verklede vent of toch een client? Acceptatie van travesiet in Nederland (PDF document).
  Scriptie van Judith van der Spek.
  Werkstuk in het kader van de Hogere BeroepsOpleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening.
  Deze opleiding is verbonden aan de Leidsche Hogeschool.

  TransGender Nieuwsbrieven

  Hieronder treft u een aantal links aan waarmee u door deze aan te clicken de nieuwsbrieven gratis kan downloaden.
  De documenten zijn te lezen met Acrobat Reader.
  Het programma op dit te lezen is gratis te downloaden vanaf deze site.

 • TransGender Nieuwsbrief 03 (jan-2003)
  Dit keer met informatie over: hetgeen de Stichting in 2003 wil bereiken voor de Transgenderist
 • een oproep voor mensen willen helpen deze doelstellingen te realiseren.
 • informatie over de doelstellingen van de stichting (voor zover al niet bekend).
 • opheffing of uitbreiding de 3T-lijn?
 • informatie over 'The Natural Breast Enhancement Programme Erdic'
 • informatie over de Rene(e)Card®

 • TransGender Nieuwsbrief 02 (jan-feb 2002)
    met: informatie voor bezoek T&T avonden & tips.

 • TransGender Nieuwsbrief 01 (nov-dec 2001)
    met: informatie voor borstvergroting, epilight behandelingen en korting met de Rene(e)Card®

  © Stichting Rene(e)   www.renee3t.nl   disclaimer