Informatie over vormen van discriminatie jegens LGBT’ers

LGBT is een Engelse afkorting die staat voor "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender".
Het is dé afkorting geworden van de internationale sociale beweging van homo- en biseksuelen en de transgenderbeweging van transseksuelen, travestieten en transgenderisten.De afdeling Discriminatie van het Programma Divers Samenleven en Samenwerken (PDSS) van de politie Amsterdam Amstelland zoekt door middel van discussieavonden contact met transgenders om te praten over geweld tegen transgenders, discriminatie en mogelijkheden om daar mee om te gaan.

De afdeling Discriminatie wil de drempel naar de politie verkleinen en het vertrouwen van transgenders winnen om zo de meldings- en aangiftebereidheid te verhogen. Het LGBT netwerk Roze in Blauw speelt een belangrijke rol.
Lees hier meer over 'Roze in blauw'.
Discriminatie is een speerpunt van de politie Amsterdam Amstelland. Hier staat algemene info over roze in blauw op facebook.
Zij wil daarom ook de ernst van LGBT intolerantie in kaart brengen en meer daders vervolgen.
Daarvoor zijn meer meldingen en aangiften nodig van transgenders.

Daarom geven we hier de informatie die ontwikkeld is om het doen van melding en aangifte te vergemakkelijken en te bevorderen.

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan! Dat is vastgelegd in Artikel 1 van de Grondwet.
Nederland kent vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet). Deze vrijheid van meningsuiting is echter begrensd.
De antidiscriminatiewetgeving is een van die grenzen.


Justitie maakt een verschil tussen strafbare discriminatie en delicten met een discriminatoire inslag.

Een voorbeeld van strafbare discriminatie:
Het is verboden om je in het openbaar opzettelijk beledigend uit te laten over een groep mensen wegens sekse, hetero- of homoseksuele gerichtheid, ras, godsdienst, handicap of levensovertuiging (art. 137c van het wetboek van Strafrecht).
Maar ook het aanzetten tot, het steunen van discriminatie of geweld en het discrimineren tijdens de uitoefening van het eigen beroep is strafbaar (art 137 d,e,f en 429.Sr).

Voorbeelden van delicten met een discriminatoire inslag:
  • Belediging (op de persoon) zoals uitschelden, bespuwen, uitlachen, vernederen en pesten
  • Vernieling en diefstal van eigendommen
  • Bedreiging met een misdrijf
  • Mishandeling, aanranding en verkrachting

    Meer informatie hierover van Politie Amstelland Amsterdam kan je hier downloaden .    © Stichting Rene(e)   www.renee3t.nl   disclaimer