Vrijwaring Aansprakelijkheid


De gegevens op onze site zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Zij zijn bedoeld als beperkte informatie in algemene zin, voor een ieder, die meer wenst te weten over de vermelde onderwerpen.
Door voortschrijdend inzicht kunnen meningen en regelgeving zich wijzigen. Wij doen dan ook ons best de informatie zo up to date mogelijk te houden.


Echter, Stichting Rene(e) noch diens medewerker(s) en/of uitvoerder(s) danwel de webmaster(s) en/of webdesigner(s) en/of diens medewerkers en/of uitvoerder(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade(n) dan ook, ontstaan ten gevolge van het bezoeken van de site, noch ten gevolge van fouten en/of onjuistheden in de overgedragen informatie, danwel gebrek aan informatie, de wijze waarop de informatie is verkregen, alsmede voor enig handelen door derden t.g.v. enige informatie of het ontbreken daarvan.

Mme Arthur Brink
Stichting Rene(e)


© Stichting Rene(e)   www.renee3t.nl   Disclaimer