Stichting Rene(e)
© 2009 Stichting Rene(e)
Bianca Holland WebDevelopment

  Nieuw
Begrippen
Travestie
Transgender
Transseksueel
Hulpverleners
Rene(e)
Mail
Home
Reclamebanner:

 
 

Foundation Rene(e)
Help and information for transvestites, transgenderists and transsexuals
You can reach us in The Netherlands by email:
info@renee3t.nl
 
What is The Foundation Rene(e)

  The Foundation Rene(e) looks after the intrestes of transvestites, transgendered and transsexuals in the full sense of the word.
  The name of the Foundation (stichting) Rene(e) was sacred to the memory of Renee, a Male to Female Transsexual.
  She decided to end her life because of lack of help and understanding.


What we do

 • acceptation from the transgendered by using the media
 • giving information on T-subjects
 • giving lectures
 • take part in discussions with other T-organisations, health-organisations, hospitals and government, etc.
 • giving information and help via the 3T (telephone) helpline:

  email: info@renee3t.nlWhat we aim

The proceeds of this help-line will be used to start new activities:

 • Possibilities are pubishing a dutch glossy magazine for the Transgendered.
 • On the long run we aim to set up places for TG and their friends. Where they feel at home, having a make-over, etc, etc.
link: link naar bianca holland crossdresser travestiet, travestie, crossdress cross-dress TRAVESTIETEN
We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is, zijn gender-identiteit (het gevoel/beeld wat hij is, in dit geval een man) ook mannelijk, maar zijn gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is met name sprake, wanneer dit vrouwelijk gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding.
Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol te spelen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. Verreweg de meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur. (vrij naar A.Verschoor, 1990).

Een vriendelijker woord voor 'travestiet' is CrossDresser. Het klinkt niet alleen vriendelijker, maar het woord CrossDresser heeft geen hinder van vooroordelen, zoals het woord 'travestiet'. Travestiet, travestie of crossdresser of crossdressing zijn synoniemen.
In het engels worden de woorden 'transvestite' en 'crossdresser' gebruikt. Hier wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de manier van beleving: de 'transvestite' heeft er een erotische opwinding bij, terwijl het bij de 'crossdresser' het alleen gaat om het omkleden.
TRANSGENDERISTEN
Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht, volledig dan wel parttime. Sommigen van hen behouden hun oorspronkelijke identiteit op hun werk of bij formele gelegenheden; anderen vertonen zich in hun nieuwe identiteit in heel het dagelijks leven. Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben. ( Gianna E. Israel, 1996).
TRANSSEKSUELEN
Van transseksualiteit spreken we als iemands sekse mannelijk is, maar zijn gender-identiteit vrouwelijk. Of omgekeerd: als iemands sekse vrouwelijk is, maar haar gender-identiteit mannelijk. Met andere woorden: je lijf is mannelijk, je voelt je een vrouw of je hebt het lijf van een vrouw en voelt je man. (A.Verschoor, 1990).
De aangehaalde teksten van Anton Verschoor zijn afkomstig uit:
'Een Dubbel Bestaan - travestieten en hun omgeving' - Swetz & Zeitlinger, 1990. De geciteerde tekst van Gianna E. Israel is overgenomen uit Transformatie, nr.4, aug.1996. De vertaling van de oorspronkelijke tekst is van Rosalind Hengeveld.